מלכודת סרה-טראפ / CERA TRAP

מלכודת סרה-טראפ / CERA TRAPתיאור המוצר: מלכודת סרה-טראפ / CERA TRAP נועדה להפחית את אוכלוסיית בוגרי זבוב הים התיכון בפרדס ובמטע.המלכודת משתלבת בבמכלול האמצעים להפחתת הנזק מזבוב הים התיכון.פעילות המלכודת מבוססת על לכידה המונית של המזיק וקטילתו ללא שימוש בחומרי הדברה כלשהם.הזבוב נממשך לנוזל המשיכה המסופק בנפרד אותו יש למזוג לתוך המלכודת בהתאם להנחיות.

  • נוזל המשיכה סרה טראפ הנו מוצר אורגני במהותו, תוצר של מחזור חומרי טבע שאינו מזהם את הסביבה לחלוטין.
  • המוצר אינו מזהם את הפירות ואינו משאיר שאריות על הפירות.
  • חומר המשיכה הוא ייחודי לזבוב הים התיכון וכמעט שאינו מושך מיני זבובים וחרקים אחרים, לכן אינו פוגע בפרוקי רגליים (חרקים ועכבישים) מועילים.

מכיל 5.5% תוצרי פירוק של חלבוניםמאושר לשימוש בחקלאות האורגנית.נוזל המשיכה אינו רעין לדבורים ולדגנים.
מחיר: 200 ש”ח