הדברת פשפש המיטה

פשפש המיטה הוא טפיל שלא הייתם רוצים להיפגש איתו פשפש המיטה […]